پایه چهارم ابتدایی سخت کوشان
نمونه سوالات درس مختلف پایه چهارم،مطالب علمی ، آموزشی و... 
قالب وبلاگ
 

جغرافياي چهارم ابتدايي

جهات اصلي و فرعي

نقشه يك تصوير جغرافيايي است كه اگر راه استفاده از آن را بلد باشيم با ديدن آن اطلاعات زيادي را بدست مي آوريم. براي اينكه بتوانيم از نقشه استفاده كنيم بايد زبان آن را بشناسيم.
نقشه به زبان خود مي گويد : من چهار جهت اصلي دارم : شمال ـ جنوب ـ غرب و شرق.
نقشه به ما مي گويد هميشه جهت شمال بطرف بالاي نقشه است ، پائين نقشه جهت جنوب است طرف راست نقشه جهت شرق و طرف چپ نقشه جهت غرب است.
حال كه زبان نقشه را ياد گرفتيم در تمامي نقشه ها چهار جهت اصلي را مي توانيد براحتي پيدا كنيد.
هر نقشه چهار جهت فرعي هم دارد شمال شرقي كه بين شمال و شرق است جهت فرعي جنوب شرقي كه بين جنوب و شرق است جهت فرعي شمال غربي كه بين شمال و غرب است جهت چهارم را آيا ميتوانيد معلوم كنيد؟ درست است جهت جنوب غربي كه بين جنوب و غرب است.
باشناخت جهت ها هم مي توانيم ازنقشه خوب استفاده كنيم و هم روي زمين مكانهاي مختلف را پيدا كنيم راه پيدا كردن تهاجمات جغرافيايي خارج از نقشه و بر روي زمين آسان است.
اگر طوري بايستيد كه دست راست شما به طرف محلي باشد كه صبحها خورشيد از آن طلوع مي كند، جهت شرق است. پس دست چپ به طرف غرب خواهد بود. روبه روي شما، شمال و پشت سرتان جنوب است.پس كافي است كه بدانيد خورشيد هر روز صبح از كدام سمت طلوع مي كند.

سئوالات بخش اول

1- تعريف نقشه چيست؟

الف) نقشه يك اطلاع جغرافيايي است كه ما را راهنمايي مي كند.
ب) نقشه يك تصوير جغرافيايي كه با ديدن آن مي توانيد اطلاعات زيادي بدست آوريد.
* ت) نقشه يك تصوير جغرافيايي است كه با بلد بودن زبان آن مي توانيد، اطلاعات زيادي را بدست آوريد.

2- نقشه چند جهت اصلي دارد؟

* الف) چهار جهت
ب) دو جهت
ت) هشت جهت

3- جهات نقشه به ترتيب كدامند؟

الف) شمال، شرق ،جنوب ،غرب
ب) شمال، جنوب، غرب، شرق
* ت) شمال ، جنوب، شرق ، غرب

4- جهات اصلي در كدام صفحه نقشه قرار دارد؟

الف) شمال بالاي نقشه، جنوب پائين نقشه، غرب راست نقشه، شرق چپ نقشه
* ب) شمال بالاي نقشه، شرق راست نقشه، جنوب پائين نقشه، غرب چپ نقشه
ت) شمال پائين نقشه، جنوب بالاي نقشه، شرق راست نقشه،غرب چپ نقشه

5- شمال شرقي و جنوب غربي در كدام بخش نقشه قرار دارد؟

* الف) شمال شرقي بين شرق و شمال، جنوب غربي بين جنوب و غرب
ب‌) شمال شرقي بين شرق و جنوب، جنوب غربي بين شرق و جنوب
ت‌) شمال شرقي بين شرق و جنوب، جنوب غربي بين غرب و شمال

6- جهات ميان جنوب و شرق، شمال و غرب چه نام دارد؟

الف) جنوب غربي، شمال شرقي
ب ) جنوب شرقي ، جنوب غربي
* ت) جنوب شرقي، شمال غربي

7- اگر شما در يك مكان بايستيد، دست چپ و راست شما نشان دهنده كدام جهات اصلي است؟

الف) دست چپ غرب، دست راست شمال
ب) دست راست شرق، دست چپ جنوب
* ت) دست راست شرق، دست چپ غرب

8ـ شمال و جنوب در كدام جهت شماست؟

* الف) شمال روبرو و جنوب پشت سرتان
ب) شمال پائين و جنوب بالاي سرتان
ت) شمال طرف راست و جنوب پشت سرتان

عكس هاي هوايي

عكس هاي هوايي

بهترين راه براي تهيه نقشه چيست؟ اولين و بهترين قدم ، نگاه كردن به محلي است كه مي خواهيم نقشه تهيه كنيم. البته بايد از منطقه بلند و مرتفع به محل نگاه كنيم مانند پرنده ها، پرنده ها به هنگا م پرواز، بهترين ديد را از كره زمين دارند. انسان چه موقع مي تواند چنين ديدي داشته باشد؟ وقتي كه پرواز كند: امروزه انسان با وسيله پيشرفته و هواپيما و هلي كوپتر يا چرخ بال ، پروازميكند و در مناطق مختلف زمين عكس مي گيرد و از روي آنها نقشه تهيه ميكند.

سئوالات بخش دوم

1ـ مناسبترين راه براي تهيه نقشه چيست؟

اولين و بهترين قدم نگاه كردن به محلي است كه مي خواهيم نقشه تهيه كنيم.

2- وقتي از ارتفاعات و از بالا به پائين نگاه كنيم، مناظر شهرها و روستاها به چه شكل ديده مي شود؟

به طور كلي هر چه از سطح زمين دور مي شويم و به بالا مي رويم مناظر ، شهرها ، روستاها و خيابانها كوچكتر شده و هر چه ارتفاع بيشتر شود اين موارد به صورت يك لكه ديده مي شود.

3- پرندگان چگونه مي توانند به هنگام پرواز مسير خود را پيدا كنند؟

به دليل اينكه، پرندگان در ارتفاعات بالا پرواز مي كنند، مي توانند از بالا بهترين ديد را از زمين داشته باشد و به همين دليل و با كمك حواس خود مسير را پيدا كرده و به مقصد مي رسند.

4- بهترين نقشه در چه صورت پديد مي آيد ؟

در صورتي كه انسان از مناطق بلند و مرتفع به محل نگاه كند.

5- در بلنديهاي نسبتاً زياد پستيها و بلنديها و دره هاي ميان كوهها چگونه است ؟

در اين بلنديها، پستيها و دره هاي ميان كوهها نمايان است.

6- آيا انسان در صورت پرواز مي تواند نقشه يك محل راتعيين كند؟

توضيح دهيد. بله انسان با وسائل پيشرفته مانند هواپيماو هلي كوپتر مي تواند مناطق را در ارتفاعات ببيند، از آنها عكس بگيرد واز روي تصاوير، نقشه يك محل را تعيين كند.

7- امروزه نقشه سرزمينهاي پهناور و كشورها را چگونه تهيه مي كنند؟

با استفاده از عكسهاي هوايي

 

رشته كوه

وقتي رديفي از كوه ها با ارتفاعات مختلف در كنارهم قرار بگيرند به آن رشته كوه مي گويند. رشته كوه ها در جغرافيا بسيار مهم مي باشند چون بسياري از مكان ها را با نام رشته كوهها ميتوان به سرعت پيدا كرد يا حتي نام بعضي از نقاط دنيا با اسامي رشته كوه ها همراه است مانند رشته كوه هيماليا كه در شمال هند قرار دارد و يا رشته كوه آلپ كه در جنوب اروپاست.

در كشور ما دو رشته كوه بسيار معروف است. شما نام آن رامي دانيد؟
رشته كوه البرز و زاگرس رشته كوه البرز مانند ديواري در شمال ايران قرار گرفته و زاگرس از شمال غربي به طرف جنوب شرقي امتداد دارد. در ارتفاعات بلند رشته كوه ها هر ساله مقدار زيادي برف ذخيره مي شود كه آب مورد نياز زمين هاي كشاورزي و يا آب معدني را در طول سال تأمين ميكند.

به خاطر وجود آب در پاي كوه ها شهرهاي پرجمعيت بيشتر در همين مناطق هستند چون وجود منبع هميشگي كه آب مورد نياز شهر را تأمين مي كند بسيار مهم است زندگي در مناطق كوهستاني چندان ساده نيست به علت افزايش سرما در مناطق مرتفع كسي زندگي نمي كند. فقط دامداران و دامپروران كه زندگي كوچ نشيني و ايلي دارند همراه با گله هاي دام خود به دامنه كوه يعني به ييلاق مي روند و با شروع فصل سرما به قسمت هاي كوهپايه يعني قشلاق باز مي گردند .

آيا مي دانيد به كدام قسمت كوه ، قله و به كدام قسمت كوهپايه مي گويند ؟
بلندترين نقطة‌كوه را قله مي گويند و آن قسمت هايي كه به زمين هاي هموار پاي كوه وصل شده ، كوهپايه نام دارد .

سئوالات بخش 3 :

1ـ رشته كوه را تعريف كنيد ؟

وقتي رديفي از كوه ها با ارتفاعات مختلف در كنار هم قرار بگيرند و مانند زنجير به هم متصل باشند ، به اين كوهها ، رشته كوه مي گويند .

2ـ شناخت رشته كوه ها از چه اهميتي برخوردارند ؟

شناخت رشته كوه ها بسيار مهم است ، چون بسياري از مكان ها را با نام رشته كوه ها مي توان به سرعت پيدا كرد .

3- آيا مي توانيد دو قله بلند زاگرس را مثال بزنيد؟

دو قله زرد كوه و دنا.

4- مناطق بلند كوهستاني و ارتفاعات از چه آب و هوايي برخوردارند؟

در اين ارتفاعات بلند همه ساله مقدار زيادي برف ذخيره مي شود كه مي تواند آب مورد نياز زمين هاي كشاورزي و يا آب معدني را در طول سال تأمين مي كند.

5- آيا وجود آب در پاي كوه ها در ميزان جذب جمعيت و زندگي شهري و روستايي تأثير قابل توجهي دارد؟

بله ، بدليل وجود آب در پاي كوه ها مردم جذب اين مناطق شده و با ايجاد كشاورزي و يا ايجاد آباداني، شهرهاي پرجمعيت را بوجود مي آوردند.

6- قله را تعريف كنيد و از ميان قله هاي مرتفع ايران يك مثال بزنيد ؟

بلند ترين نقطه كوه را قله كوه مي گويند. قله دماوند كه از جمله بلندترين قله هاي رشته كوه البرز است .

7- دامنة كوه چه تفاوتي با كوهپايه دارد ؟

سرازيري هاي تند كوه را دامنة كوه مي گويند . ولي كوهپايه قسمت هايي از دامنة كوه است كه به زمين هاي هموار پاي كوه وصل شده است.

8- دامپروران و دامداران كوچ نشين به چه شكل از دامنه و كوهپايه بهره مي گيرند؟

بدليل اينكه در مناطق بسيار مرتفع كوه ها ( قله ها) سر ما بسيار زياد است كسي زندگي نمي كند. ولي كوچ نشينان همراه با گله هاي دام خود به دامنه كوه يعني به ييلاق مي روند با شروع فصل سرما به قسمت هاي كوهپايه يعني قشلاق باز مي گردند.


زمين هاي هموار

اگر خوب به اطراف نگاه كنيد، مي بينيد سطح كره زمين داراي پستي و بلنديهاي بسياري است. پوسته زمين هميشه در حال تغيير است ميدانيد چگونه؟
از يك طرف املاح و موادي كه در رودها وجود دارد، در درياها ته نشين مي شود بر اثر گذشت زمان اين املاح كه ته نشين شده اند به شكل كوههاي مرتفع سر از آب بيرون مي آورند از طرف ديگر با د و باران اين كوهها را مي سايند و آنها را هموار مي كنند.
قسمتهايي از سطح زمين را كه بر اثر فعاليتهاي باد و باران مسطح شده اند، زمينهاي هموار مي گويند. 2 مثال و نمونه براي زمينهاي هموار دشت ها و جلگه ها هستند. دشتها معمولا بين كوهها محاصره شده اند و آب كوههايي كه از اين رود ها سر چشمه مي گيرند، به طرف اين دشتها سرازير مي شوند و با موادي كه با خود مي آورند، خاك دشت را براي كشاورزي مناسب مي كنند به همين دليل خاك دشتها براي كشاورز بسيار مناسب است.
اما جلگه چيست ؟ گفتيم كه جلگه ها نوعي زمين هموار هستند اگر يك طرف زمين هموار،كوه باشد و طرف ديگر آن درياچه يا دريا باشد به آن زمين هموار جلگه مي گويند. جلگه ها هم از نظر كشاورزي و زندگي انسان بسيار مهمند فقط ممكن است قسمتهاي ساحلي آن يعني آن قسمتي كه به طرف دريا و درياچه قراردارد به دليل شور بودن آب درياها و در ياچه ها قابل استفاده نباشد.

سئوالات بخش 4:

1- آيا تصور مي كنيد كه سطح كره زمين صاف و هموار است؟

خير، سطح كره زمين داراي پستي و بلنديهاي بسياري است.

2- پوسته زمين چگونه تغيير مي كند؟

از يك طرف املاح و موادي كه در رودها وجود دارند در درياها ته نشين مي شود و پس از گذشت زمانهاي طولاني اين املاح كه ته نشين شده اند به شكل كوههاي مرتفع سر از آب بيرون مي آورند، و از طرف ديگر باد و باران اين كوهها را مي سايند و آنها را هموار مي كنند.

3- زمينهاي هموار به چه زمينهايي گفته مي شود؟

به قسمتهايي از سطح كره زمين را كه بر اثر فعاليتهاي باد وباران مسطح شده اند زمينهاي هموار مي گويند.

4- دشت ها و جلگه ها جزء كدام دسته از زمنيها محسوب مي شوند؟

زمينهاي هموار

5- كوهها چه نقشي در بوجود آوردن دشتها دارند؟

دشتها كه جزء زمينهاي هموار به حساب مي آيند ، معمولاً بين كوهها محاصره شده اند.

6- چرا خاك دشتها براي كشاورزي بسيار مناسب است؟

بدليل آنكه آبي كه از كوهها و از رودهاي بالاي كوه ، سرچشمه مي گيرند به طرف دشتها سرازير مي شوند و با مواد و املاحي كه با خود مي آورند، زمين دشت را براي كشاورزي مناسب مي كنند.

7- آيا جلگه ها نيز مانند دشتها در ميان كوهها قرار گرفته اند؟

خير، تفاوت جلگه با دشت در اين است كه جلگه ها از يك طرف به دريا يا درياچه و از طرف ديگر به كوهها محدود مي شوند. كه به زمين هموار ميان كوه و دريا، جلگه مي گويند.

8- شباهت ميان جلگه ها و دشت ها چيست؟

جلگه ها و دشت ها هر دو از نظر كشاورزي و وجود زمينهاي مرغوب و حاصلخيز براي انسان اهميت دارند و نياز كشاورزي انسان را بر طرف مي سازند.

9- آيا همه قسمتهاي جلگه ها براي كشاورزي مناسب است؟ چرا؟

خير، بدليل آنكه يك طرف جلگه ها به دريا يا درياچه ختم مي شوند و بخشهاي ساحلي اين قسمتها بدليل شور بودن آب دريا و در ياچه ها براي كشاورزي قابل استفاده نيست.

10- آيا مي توانيد يك جلگه مثال بزنيد؟

بله، جلگه خوزستان كه از طريق رودهايي كه از كوههاي زاگرس به طرف خليج فارس روانند بوجود آورده است

ابر

ابر چيست؟ اين اشكال زيبايي كه در آسمان مي بينيم و به آن ابرمي گوئيم. چگونه درست مي شود؟ تا بحال فكر كرده ايد خورشيد كه به سطح آبهاي كره زمين مي تابد بخشي از آن را به بخار تبديل مي كند. اين بخار به جو زمين بر مي گردد براثر جمع شدن اين بخار آب ها در كنار هم شكلهاي گوناگوني از ابر را در آسمان تشكيل ميدهند.
ابرها را بر اساس اينكه در چه ارتفاعي قرار دارند به ابرهاي مرتفع، متوسط و پائين تقسيم مي كنند و هر نوع ابري نشان دهنده وضع هواي بخصوص است مي دانيد برف و باران از همين ابرها تشكيل مي شود؟ چگونه؟
ذرات بخار آب درون ابرها در صورتيكه شرايط لازم و سرماي كافي وجود داشته باشد به شكل ذرات منجمد شده برف مي بارد حالا اگر هواي نزديك سطح زمين سرد باشد برف روي زمين مي نشيند. ولي اگر هواي نزديك سطح زمين به اندازه كافي سرد نباشد ذره هاي برف به قطره هاي باران تبديل مي شود و به زمين مي بارد.

سئوالات بخش 5

1- كدام جمله درست است؟

الف) در اثر تابش خورشيد بر سطح آبهاي كره زمين بخشي از آنهابه ابر تبديل مي شود.
*ب‌)در اثر تابش خورشيد بر سطح آبهاي كره زمين بخشي از آنهابه بخار تبديل مي شود.
ت‌) تنها درمناطق بسيار گرم بخشي از آبها به بخار تبديل مي شود.

2- پس از تشكيل بخار:

الف) اين بخار مجدداً به جو زمين بر مي گردد و جمع مي شود.
ب‌) بخار تشكيل شده تبديل به باران مي شود.
* ت‌) اين بخار به جو زمين بر مي گردد و پس از جمع شدن در كنارهم شكلهاي مختلف ابرها را تشكيل ميدهد.

3- ابرها را بر اساس ........................ تقسيم بندي مي كنند.

*الف) اينكه در چه ارتفاعاتي قرار دارند.
ب‌) در كدام جهت جغرافيايي قرار دارند.
ت‌) چه شكلهايي دارند.

4- ابرها به 3 دسته ........................... تقسيم مي شوند.

الف) مرتفع، پهن ، پائين
ب‌) مرتفع ، ‌پائين ، بالا
* ت‌) مرتفع ، ‌متوسط و پائين

5- ذرات برف چگونه تشكيل مي شود؟

الف) ابرها به برف تبديل مي شوند.
* ب‌) ذرات بخار آب درون برفها با وجود شرايط لازم و سرماي كافي به ذرات منجمد شده برف تبديل ميشوند.
ت‌) قطرات باران در اثر سرما به برف تبديل مي شوند.

6- ذره هاي برف در چه صورت به قطرات باران تبديل مي شوند؟

* الف) در صورتيكه هواي نزديك سطح زمين به اندازه كافي سرد نباشد.
ب‌) در صورتيكه هواي نزديك سطح زمين به اندازه كافي سر باشد.
ت‌) ابرهاي باران زا آسمان را پوشانده باشد.

7- در مناطق ساحلي و شهر هاي كنار درياها بارش باران و وجود ابرهاي باران زا ...........

* الف) بيشتر از بقيه مناطق است.
ب‌) كمتر از بقيه مناطق است.
ت‌) تفاوتي ندارد.

8- در مناطق مرتفع مانند كوهها و جاهاي خيلي سرد، .............. بيشتراست.

الف) بارش باران
ب) هيچ چيز نمي بارد.
* ث‌) بارش برف

9- در مناطقي كه نه گرم و نه سرد است ( معتدل) .................... مي بارد.

الف) برف به اندازه كافي مي بارد.
* ب‌) باران به اندازه كافي مي بارد.
ث) نه برف و نه باران مي بارد.

رود

باران و برفي كه بر روي كوهستانها مي بارد بر روي سطح زمين جاري مي شود و به شكل جويبارها يي حركت مي كند. ازبه هم پيوستن اين جويبارها رود بوجود مي آيد رودها با سرعتي كه دارند زمينهاي زير خود را مي كنند و رودخانه يا خانه رود را بوجود مي آورند. در قسمتهايي ازمسير رودخانه ممكن است بدلايلي سطح زمين اختلاف ارتفاع داشته باشد در اين صورت آب رودها از بلندي به پائين مي رسد كه در اين حالت به آن آبشار مي گويند.
آبشارها از منظره هاي بسيار زيباي جغرافيا هستند آبشارها به انسان بهره هاي زيادي ميرساند مثلا از نيروي ريزش آب آبشارها مي توان برق تهيه كرد.گاهي اوقات در مسير روخانه ها براي ذخيره آب ديوارهاي محكم و بلندي مي سازند كه به آن سد مي گويند.
از سدها هم آب مورد نياز كشاورزي و هدف مردم شهرها و روستاها را تأمين مي كنند و هم بوسيله توربينهاي قوي برق تهيه مي كنند. گاهي بر اثر بارندگي زياد يا گرم شدن ناگهاني هوا و ذوب سريع برفها روي قله ها مقدار آب رودخانه هابسيار افزايش مي يابد به طوريكه آب از رودخانه بيرون مي ريزد و در اطراف جاري مي شود و به شكل سيلاب به مزارع و خانه هاي روستائيان خسارت وارد مي آورد. حفظ و كاشت گياهان در مسيري سيلابي از مهمترين راههاي جلوگيري از وقوع سيلاب است. آب رودها در مسير خود بخشي از پوسته زمين را مي شويد، اگر سرعت آب زياد باشد اين مواد شسته شده را با خود حمل مي كند تابه محلي برسد كه شيب زمين كم باشد.
جايي كه شيب زمين كم باشد در نتيجه سرعت آب هم كم خواهد شد آب با سرعت كم ديگر نميتواند مواد را با خود حمل كند بنابراين مواد در همان جا ته نشين مي شود حالا موادي كه از پوسته زمين شسته شده و بر روي اين زمين با شيب كم ته نشين شده خاك حاصلخيزي براي كشاورزي بوجود مي آورد كه به آن آبرفت مي گويند.


سئوالات بخش 6

1- جويبار چگونه بوجود مي آيد؟

بخشي از باران و برفهايي كه برروي سطح زمين مي بارد و كوهستانها را نيز شامل مي شود بر روي سطح زمين جاري مي شود و از جاي شدن آب بر روي زمين جويبارها بوجود آمده و حركت مي كنند.

2- رود و رودخانه يا خانه رود چه تفاوتي باهم دارند؟

رود از به هم پيوستن جويبارها بوجود مي آيد ولي رودخانه با كمك رودها بوجود مي آيد بدين معنا كه رودها با سرعتي كه دارند زمينهاي زير خود را مي كنند و رودخانه يا خانه رود را بوجود مي آوردند.

3- آيا مي توانيد توضيح دهيد كه در چه مناطقي رودها هميشه جريان دارند؟

بله معمولاً در مناطقي كه باران زياد مي بارد و يا در كوهستانهايي كه هميشه پوشيده از برف است رودها هميشه جريان دارند.

4- آيا در مناطقي كه باران هاي سيل آسا مي بارد رودهاي دائمي وجود دارند؟ چرا؟

خير چون در اين مناطق بارانهاي تند و سيل آسا تنها در مدت كوتاهي مي باردو به همين دليل جريان رودها موقتي است و رودها زود خشك مي شوند.

5- يك رود را نام ببريد كه در تمام طول سال جريان داشته باشد؟

رود چالوس از رودهايي است كه از دامنه هايي است كه از دامنه ها و كوهپايه ها ي شمالي البرز و زمنيهاي پست مي گذرد و به درياي مازندران مي ريزد.

6- آبشار چگونه بوجود مي آيد؟

در جاهايي از مسير رودخانه كه بدلايل مختلف سطح زمين اختلاف ارتفاع داتشه باشددر اينصورت آب رودها از بلندي به پائين مي رسد كه در اين حالت به آن آبشار مي گويند.

7- چه ارتباطي ميان آبشار و برق وجود دارد؟

بدليل اينكه آبشارها با سرعت زياد از بالا به پائين سرازير مي شوند، بهره هاي زيادي را به انسان مي رسانند كه از همه مهمتر تهيه برق از نيروي ريزش آب است.

8- سد چيست و چه تأثيري بر زندگي مردم و اقتصاد كشور دارد؟

گاهي در مسير رودخانه ها ديوارهاي محكم و بلندي را به نام سد مي سازند تا آب در پشت اين ديوارها ذخيره شود. آبي كه در پشت سر ذخيره مي شود هم ميتواند آب مورد نياز كشاورزي و معدني مردم شهرها و روستاها را تأمين مي كند و هم با كمك توربينهاي قوي برق توليد نمايد.

9- آيا مي توانيد نام يك سد را كه در نزديكي تهران قرار گرفته است بنويسيد؟

بله سد لتيان

10- سيلابها چگونه بوجود مي آيند و چگونه مي توان از وقوع آنها جلوگيري كرد؟

الف) بر اثر بارندگي زياد، ذوب شدن برفهاي روي قله ها، گرم شدن ناگهاني هوا، آب رودخانه ها به ناگهان افزايش مي يابد و آب از رودخانه بيرون ريخته و به زمينهاي اطراف جاري مي شود و بدليل سرعت زياد و حجم فراوان ،‌صدمات و خطرات بسياري را براي مزارع و خانه هاي روستائيان و حتي شهرها بوجود مي آورد. ب) اگر كشاورزان به پرورش و حفظ گياهان در مسيرهاي سيلابي بپردازند از وقوع سيلاب جلوگيري مي شود.

11- آب رودها چه تأثيري بر پوسته زمين مي گذارند؟

آب رودها د رمسير خود بخشي از پوسته زمين را مي شويند و در صورت سرعت بالاي آب اين مواد شسته شده همچنان با آب حمل مي شوند تابه محلي برسند كه شيب زمين كم باشد. و در نتيجه مواد در شيب كم در همان محل باقي مي مانند و ته نشين مي شوند.

12- آبرفت را تعريف كنيد؟

آبرفت با تأثير آب بر روي پوسته زمين ارتباط مستنقيم دارد. يعني پوسته زمين شسته شده كه در مناطق با شيب كم ته نشين شده است در همان محل خاك حاصلخيزي را بوجود مي آورد كه به آن آبرفت مي گويند.


 

 

دريا و درياچه ها

بر روي سطح زمين مكان هاي فرو رفته اي وجود دارد كه بوسيله آب پر شده است، اين چاله هاي پر آب كه هم وسيع است و هم عميق درياچه ناميده مي شود مانند درياچه اروميه، درياچه پريشان، درياچه ولشت. درياچه ها راه به جايي ندارند و پس از گذشت زمان طولاني يا ممكن است خشك شوند يا به باتلاق تحويل شوند.
آيا تابحال با تلاق ديده ايد؟ باتلاق زميني است كه آب آن را فرا گرفته است و گياهاني از نوع ني درآن روئيده باشد باتلاق ها محل مناسبي براي تخم گذاري حشرات هستند حالا كه تعريف باتلاق را دانستيد فكر كنيد از كجا و كدام سفر از كنار يك باتلاق رد شده ايد؟
گفتيم كه درياچه ها راه به جايي ندارند ، در حقيقت چاله هاي بزرگ آبي هستند كه بسته اند ، حالا چنانچه آب هاي سطح زمين وسعت خيلي بيشتري داشته باشند و با بقيه آب هاي سطحي ارتباطي داشته باشدبه آن دريا مي گويند.
دريا خود بخشي از آب وسيع تري هستند كه به آن اقيانوس مي گويند. آيا تابحال نام خليج را شنيده ايد؟ بله مثلاً خليج فارس .
مي دانيد ، خليج هم يك نام جغرافيايي است براي اينكه يكي ديگر از شكل هايي كه طبيعت را مي سازد را بشناسيم اما بخشي از آب درياهاو اقيانوس هابرروي خشكي پيشروي كند به آن خليج مي گويند.
خليج ها معمولاً عمق كمي دارند. اما داراي ذخيره اي زير زميني با ارزشي مانند نفت هستند در كنار اقيانوس هاو درياهاو درياچه ها و خليج ها شهرهايي ساخته شده است كه مردم آنها به كار ماهيگيري و يا تجارت دريايي مي پردازند، به اين شهرها بندر مي گويند.
محلي كه كشتيها و قايقهادربندر توقف مي كنند اسكله نام دارند. درصورتيكه عمق آب كناره ها براي توقف كشتي كم باشد اسكله ها را به داخل دريا يا خليج امتداد مي دهند .

سئوالات بخش 7

1- درياچه را تعريف كنيد ؟

مكان هاي فرورفته در روي سطح زمين را كه بوسيله آب پر شده اند را درياچه مي نامند. اين درياچه ها، چاله هاي پرآبي هستند كه از وسعت و عمق زيادي برخوردار هستند.

2- آيا به جز سه درياچه اي كه در توضيح آمده درياچه ديگري رامي توانيد نام ببريد؟

بله درياچه بختگان كه در شمال شرقي ايران قراردارد.

3- درياچه ها با گذشت زمان چه تغييري ميكنند و چرا؟

به دليل آنكه درياچه ها راه به جايي ندارند، پس از مدت زمان طولاني يا خشك مي شوند يا به باتلاق تبديل مي گردند.

4- باتلاق راتوضيح دهيد و مثال بزنيد؟

باتلاق زميني است پر از آب كه گياهاني از نوع ني در آن رشد كرده باشد، حشرات درباتلاق ها به راحتي مي توانند تخم گذاري كرده و زندگي كنند، به عنان مثال باتلاق گاوخوني

5- دريا چه تفاوتي با درياچه دارد؟

درياچه ها چاله هاي پرآب و بسته اي هستند كه راه به جايي ندارند اما درياها خود از چند درياچه با وسعت و عمق زياد به وجود مي آيد. بدين معناكه آب هاي سطح زمين وقتي وسعت زيادي داشته باشد و با بقيه آب هاي سطحي ارتباط پيدا كنند، به اين آب ها دريا مي گويند.

6- آيا دريايي را مي شناسيد كه براي ما مثال بزنيد؟

بله درياي مازندران

7- اقيانوس را تعريف كنيد و يك مثال بزنيد؟

اقيانوس ها بخش وسيعتري از آب دريا هستند مانند اقيانوس اطلس .

8- آيا با استفاده با يك نقشه مي توانيد بگوئيد كه خليج چگونه جايي است؟

بله با توجه به خليج فارس كه در ناحيه جنوب غربي ايران قراردارد، مي توان گفت كه خليج در اثر پيشروي بخشي از آب درياها و اقيانوس ها بر روي خشكي بوجود مي آيد.

9- خليج ها چه تأثيري دراقتصاد منطقه مي گذارند؟

درمناطقي كه خليج ها هستند، ذخيره هاي زير زميني با ارزشي مانند نفت وجود دارد ، ومردم مي توانند ، با استفاده از كشتي هاي بزرگ تجاري و قايق به ماهيگيري و يا تجارت دريايي روي آورند.

10- احداث بندر دركنار خليج ها چه شرايط اقتصادي را بوجود مي آورد؟

بندرها شهرهايي هستند كه در كنار خليج ها ايجاد مي شوند مانند بندرعباس و بندر بوشهر، در حقيقت بنادر محل توقف كشتي ها و قايق هااست. در بنادر ساخت اسكله ها توانسته است، توقف و رفت و آمد كشتي ها را آسان مي كند و به همين دليل مشاغلي مانند تجارت دريايي و بخصوص ماهيگيري در اين مراكز از اهميت زيادي برخوردار است.

11- آيا در بنادر مشاغل ديگري غيراز ماهيگيري رواج دارد؟

بله با شروع فصل گرما، كشاورزان اين مناطق به كشت انواع محصولات و سبزي هاي تابستاني مانند خيار و خربزه روي مي آورند.

آب هاي زير زميني (چشمه)

بخشي از آب باراني كه بر سطح زمين مي بارد و به داخل زمين فرو مي رود و در لايه هاي زيرزمين حفر مي شود. قسمتي از اين آب ها ذخيره شده بر روي دامنه ها يا قسمت هاي پائين كوه دوباره به سطح زمين باز مي گردد، محل خروج اين آب هاي زيرزمين را چشمه مي گويند.
آيا انسان خود براي استفاده از آب هاي زيرزميني اقدام مي كند؟
بله، انسان حفره هايي بر سطح زمين مي كند و آب هاي ذخيره شده در زير زمين را با وسايل مختلف بيرون مي آورد. به اين حفره ها چاه مي گويند.
مي توانيد بگوئيد تفاوت چاه با چشمه چيست؟ چاه نتيجه كار انسان و چشمه حاصل كار طبيعت است ايرانياني كه مردمان با هوشي هستند از گذشته هاي بسيار دور زماني كه اين همه امكانات وجود نداشت براي بدست آوردن آب هايي كه در زير زمين ذخيره شده اند روش بسيار خوبي را ايجاد كردند اين روش هنوز مفيد است.

 

حفر قنات

روش حفر قنات بدين گونه است كه با كندن يك حفر افقي يا تونل خود را به محل ذخيره آب مي رسانند براي خارج كردن خاك در موقع حفاري قنات چاههايي را با فاصله هاي معين و نزديك به هم مي كنند كه اين چاه ها همگي به آن حفره افقي يعني قنات وصل هستند. ازبيرون كه نگاه كنيم فقط دهانه چاه ها معلوم است ، حلقه هايي به رديف ، در يك خط و با فاصله معين از هم، ولي قنات زير آن ديده نمي شود .
روش حفر قنات يكي از بهترين روش ها براي استفاده از آب هاي زير زميني است .

سئوالات بخش 8

1- آب باراني كه بر سطح زمين مي بارد ……… مي رود و ……… مي شود.

الف) به درياها مي رود و به بخار تبديل مي شود.
* ب‌) به داخل زمين فرو مي رود و در لايه هاي زير زمين حفر مي شود.
ت‌) به درياچه ها مي ريزد و سيلاب تشكيل مي شود.

2- آب هاي ذخيره شده بر روي دامنه ها يا سمت هاي پائين كوه چه سرنوشتي پيدا مي كنند؟

*الف) دوباره به سطح زمين باز مي گردند.
ب) همگي به بخار و ابرهاي باران تبديل مي شوند.
ت) در زير زمين خشك شده و از بين مي روند.

3- محل خروج اين آب هاي زير زميني را ………… مي گويند.

الف) چاه
ب) جويبار
*ت) چشمه

4- تعريف صحيح چاه كدام است؟

*الف)چاه حفره هايي است كه انسان برروي زمين مي كند تا آب هاي ذخيره شده را بدست آورد.
ب) چاه همان چشمه است كه توسط انسان و با حفاري زمين بوجود مي آيد.
ت) هر دو تعريف درست است.

5- كدام تعريف درباره تفاوت چاه و چشمه درست است؟

الف) چاه نتيجه كار طبيعت و چشمه نتيجه كار انسان است.
ب) چشمه از آب باران و برف تشكيل مي شود ولي انسان خود چاه را حفر مي كند.
* ت) چاه نتيجه كار انسان و چشمه نتيجه كار طبيعت است.

6- ايرانيان با هوش از گذشته هاي دور، و بدليل نبودن امكانات ……… مي كردند.

الف) چاه هاي زيادي را حفر مي كردند.
* ب) حفر قنات
ث‌)از آب چشمه ها بهره مي گرفتند.

7- براي حفر قنات، ايرانيان ابتدا…………

الف) چند چاه مي كندند تا به آب برسند.
ب) محل ايجاد چشمه ها را حفر مي كردند.
* ت) يك حفره افقي يا تونل مي كندند و خود را به ذخيره آب مي رساندند.

8- در موقع حفر قنات خاك ها چگونه از زير زمين خارج مي شوند؟

*الف) براي خارج كردن خاك ، چاه هايي را با فاصله معين و نزديك به هم مي كنند.
ب) خاك ها با آب هاي زير زميني شسته مي شوند.
ت) از همان تونل افقي خارج مي كنند.

9- كدام جمله درست است؟

الف) چاه هايي كه كنده مي شوند، ربطي به آن حفره افقي يعني قنات ندارند.
ب‌) از خود چاه هاي كنده شده آب بيرون مي آورند.
*ت‌) چاه هايي كه با فاصله معين و نزديك به هم كنده مي شوند به حفره افقي يعني قنات وصل هستند.

10- وقتي از بيرون به محل حفرات نگاه مي كنيم موقعيت چگونه است؟

الف) هم دهانه چاه ها معلوم است و هم قنات زير آن.
ب) نه قنات ديده مي شود و نه چاه ها.
* ث‌) فقط دهانه چاه ها به شكل حلقه هايي در يك خط و با فاصله معين از هم معلوم است و قنات زير آن ديده نمي شود.


آلودگي آب

بسيار شنيده ايد كه آب مايه زندگي است و براي انسان خيلي اهميت دارد و حتماً شنيده ايد كه در سالهاي اخير از بي توجهي انسانها در آلوده كردن آب رودها زياد صحبت مي شود. اين آلودگي به درياها و اقيانوسها هم رسيده است.
مي دانيد نتيجه آلودگي آب سطح كره زمين چيست؟
متأسفانه از بين رفتن ماهيها موجودات زنده دريايي و پرندگان دريايي

سئوالات بخش 9
1-آيا ميتوانيد دليل اهميت درياها و رودخانه ها را شرح دهيد؟

بله، از درياهاي كشور ما مانند درياي مازندران، درياي عمان و خليج فارس، ماهي و حيوانات ديگر صيد مي شوند و راههاي آبي براي حمل و نقل كشتيها و مسافران بسيار مهم هستند. از طرف ديگر رودخانه ها هم براي مصرف خانگي و كشاورزي اهميت بسياري دارند.

2- آب سطح رودها و درياها چگونه آلوده مي شوند؟

با افزايش ساخت و احداث كارخانه ها و ماشينها كه هم هوا و هم آب را آلوده مي كنند.

3- آيا به جز ماشينها و كارخانه ها موارد ديگري را مي شناسيد كه باعث آلودگي آب ها شوند؟

بله، اگر مردمي كه در كنار رودها زندگي مي كنند و يا جهت استفاده از فضاي سبز و طبيعت اين مناطق سفر مي كنند بهداشت را رعايت نكرده و زباله و مواد آلوده را به كنار رودها و يا داخل آبها بريزند اين منابع آلوده مي شوند.

4- بدرستي نتيجه آلوده كردن آب سطح كره زمين چيست؟

متأسفانه ماهيها و موجودات زنده دريايي و همينطور پرندگان دريايي از بين مي روند و از طرف ديگر، آبهاي معدني آلوده هم براي خوردن و هم براي استفاده از زمينهاي كشاورزي، صدمات فراواني را ايجاد مي كنند.

5- چگونه مي توان از آلودگي آبها جلوگيري كرد؟

اگر كارخانه ها و ماشينها دور از اين مناطق ساخته شوند و مردم و مصرف كنندگان خود در رعايت بهداشت فردي و جمعي بكوشند، ميتوان در حد قابل توجهي از آلودگي آبها جلوگيري كرد.

پوشش گياهي

بطور كلي گياهان سطح زمين را پوشش گياهي مي نامند. چرا پوشش گياهي مناطق مختلف با هم فرق مي كنند.
پوشش گياهي در هر محلي به شرايط آب و هوايي آن محل بستگي دارد و در هر نوع آب و هوا نوع خاصي از گياهان رشد مي كنند.مثلاً در مناطق مرطوب جنگل ديده مي شود.
ميدانيد كه جنگل در محلي است كه درختان بصورت خودرو و در كنار هم قرار دارند درختان جنگل ممكن است به هم فشرده باشند يا از هم فاصله داشته باشند.
در قسمتهاي مرتفع كوهها، رفته رفته جنگل كم مي شود و به جاي آن گياهان كم ارتفاع مي رويد. به اين نوع پوشش گياهي چمنزار مي گويند.
عشاير براي چراي دام خود از چمنزارها استفاده زيادي مي كنند. اما مناطقي هم هستند نه خشك و كم آبند.
آيا پوشش گياهي اين مناطق را ديده ايد؟
بله، در اينگونه محلها گياهان بصورت بوته هاي خار ديده ميشوند .

سئوالات بخش 10 :
1 ـ پوشش گياهي چيست ؟

الف) درختان سطح زمين را پوششي گياهي مي نامند .
* ب) گياهان سطح زمين را بطور كلي پوششي گياهي مي گويند .
ج) جنگلها را پوششي گياهي مي نامند .

2 ـ پوشش گياهي در هر محل به چه چيزي بستگي دارد ؟

* الف) به شرايط آب و هوايي محل .
ب) به كشت و كارهاي هر محل .
ج) به ميزان آب هر محل .

3 ـ عامل پيدايش جنگل چيست ؟

الف) هواي معتدل ، خاك حاصلخيز و رطوبت محل .
* ب) وجود بارندگي زياد در سطح دامنه ها .
ج) كاشت درختان و گياهان فراوان توسط انسان .

4 ـ جنگل به جايي گفته مي شود كه : …

الف) درختان توسط انسان كاشته شده و با فاصلة معين رشد كرده باشند .
ب) گياهان و حيوانات فراواني در محل ديده شد .
* ج) درختان به صورت خودرو ، در كنار هم و يا با فاصله از هم رشد كرده باشند

5- جنگلها چه اهميتي براي زندگي مردم دارند؟

الف) تنوع و گوناگوني پوشش گياهي را سبب مي شوند.
* ب) باعث اعتدال هوا، نگهداري رطوبت و جلوگيري از ايجاد سيل و وزش بادهاي شديد مي شوند.
ت) نيازهاي گياهي انسان را برطرف مي سازند.

6- جنگلهاي كدام ناحيه ايران از بهترين جنگلها است؟

*الف) جنگلهاي شمال
ب)جنگلهاي جنوب
ت) هر دو پاسخ 1و2

7- در تعريف چمنزار كدام جمله درست است؟

الف) در قسمتهاي پائين كوهها رفته رفته جنگل كم مي شود و به جاي آن گياهان كم ارتفاع مي رويد كه به اين مناطق چمنزار گفته مي شود.
* ب) در قسمتهاي مرتفع كوهها رفته رفته جنگل كم مي شود و به جاي آن گياهان مي رويد كه به اين مناطق چمنزار مي گويند.
ج‌) در قسمتهاي مرتفع كوهها رفته رفته جنگل كم مي شود و به جاي آن گياهان با ارتفاع زياد و بلند مي رويد كه به اين مناطق چمنزار مي گويند.

8- پوشش گياهي مناطق خشك …………….. است.

الف) بسيار سرسبز و زيباست.
ب) اصلاً پوشش گياهي ندارد.
ت) بصورت بوته هاي خار ديده مي شود.


بيابان

بخشهايي از كره زمين به علت شرايط خاص آب و هوايي داراي بارندگي كم است.
نتيجه بارندگي كم چيست؟
به اين مناطق كم آب كه گياهان در آن بسيار كم مي رويند و جانوران باشرايط سخت، خود را سازگار كرده اند، بيابان مي گويند.
به نظر شما آيا كوير تفاوتي با بيابان دارد؟
به بعضي از قسمتهاي بيابان كه بر عكس داراي آب زير زميني زيادي هستند. اما به علت وجود نمك و املاح مختلف هيچ گياهي در آن نمي رويند كوير مي گويند.
پس كوير با بيابان فرق دارد خاك كويرها شور است و براي كشاورزي مفيد نيست. اما خاك بيابان غني است. در صورتيكه آب كافي وجود داشته باشد، از آن محصول زيادي بدست مي آيد.

سئوالات بخش 11:

1. آيا در تمام سطح كره زمين ميزان بارندگي يكسان است؟ توضيح دهيد؟

خير، همانگونه كه در بعضي مناطق ميزان بارندگي بسيار زياد و يا زياد است. مناطقي هم يافت مي شوند كه ميزان بارندگي در آنها بسيار كم و هوا هم گرم و خشك است.

2. آيا در ايران نيز نواحي گرم و خشك با ميزان بارندگي كم يافت مي شود؟

بله، در نواحي زمينهاي پست جنوب و كوهپايه هاي اين مناطق، آب و هواي گرم و خشك بابارندگي كم ديده مي شود.

3. پوشش گياهي مناطق كم باران چگونه است؟

در اين مناطق بدليل بارندگي كم و نبودن رطوبت گياهان بسيار كمي رشد مي كنند و پوشش گياهي اين مناطق بيشتر بصورت بوته هاي خار ديده مي شود.

4. بيابان چگونه جاي است؟

به مناطقي كه بدليل كمي اب گياهان بسيار كم مي رويند و جانوران خود را با شرايط سخت كم آبي سازگار كرده اند بيابان مي گويند.

5. آيا خاك بيابان براي هيچ نوع كشت و كاري مناسب نيست؟

بله، به عنوان مثال گياهان و محصولاتي كه به اب فراوان نياز دارند و مي توانند در خاك گرم و خشك هم رشد مي كنند در اين مناطق بدست مي آيند.مانند درخت خرما كه در مناطق جنوب كشور فراوان يافت مي شود.

6. كوير را تعريف كنيد؟

به بعضي از قسمتهاي بيابان كه داراي آب زير زميني نيز مي باشند، اما به علت وجود نمك و املاح مختلف هيچ گياهي در آنها رشد نمي كند، كوير گفته مي شود.

7. با وجود آب زير زميني در كوير، آيا كشاورزان مي توانند، كشاورزي كنند؟

بله اما با شرايط بسيار دشوار، زيرا آنها به سختي و با حفر چاه در زمينهاي سخت و خشك كوير، آب را به سطح زمين مي رسانند و كشاورزي مختصري را بوجود مي آورند.

8. تفاوت ميان كوير و بيابان در چيست؟

همانگونه كه توضيح داده شد، خاك كوير بدليل شوري، قابل استفاده در جهت كشاورزي نيست. اما خاك بيابان غني است و اگرآب كافي موجود باشد، محصولات خوبي را مي توان از اين مناطق بدست آورد.

9. آيا روشي را مي توانيد مثال بزنيد كه در آن آب كافي به مناطق كم آب و خشك برسد؟

بله به عنوان مثال بابستن سد در مقابل آب رودها مي توان از اين آب براي آبياري مناطق خشك استفاده كرد.


كناره هاي پست جنوب

حالا كه شما مي توانيد جهت هاي جغرافيايي را روي نقشه پيدا كنيد، از شمال نقشه ايران يعني كناره هاي پست درياي مازندران حركت كنيد و به كناره هاي پست جنوب يعني به حاشيه شمالي درياي عمان و خليج فارس سفر كنيد.
در حاشيه شمالي درياي عمان و خليج فارس هم ناحيه ساحلي وجود دارد. كه با وجود رطوبت زياد آن مقدار بارندگيش كم است. مردم در اين ناحيه بيشتر به كار ماهيگيري و تجارت دريايي مشغولند.
بدليل ارتباط خليج فارس و درياي عمان به اقيانوس هند و بقيه آب هاي سطح زمين، اين ناحيه داراي اهميت زيادي است.

سئوالات بخش 13:

1. نواحي پست جنوب از كجا تا كجا امتداد دارند؟

از قسمت جنوب غربي به سمت جنوب و به حاشيه شمالي درياي عمان و خليج فارس.

2. در اين منطقه با وجود دو ناحيه درياي عمان و خليج فارس آب و هوا چگونه است؟

با وجود اين دو ناحيه، آب و هواي نواحي پست جنوب، گاه نمناك است و گاه برف هم مي بارد اما بطور كلي در بيشتر ماه هاي سال آب و هواي گرم بر اين منطقه حاكم است.

3. رطوبت آب در ناحيه پست جنوب چگونه است؟

بدليل گرمي هوا، و ميزان بارندگي كم، رطوبت در اين منطقه بسيار كم بوده و به زودي از بين مي رود.

4. شهري را در اين ناحيه مثال بزنيد كه همين شرايط آب و هوايي را داشته باشد؟

بندرعباس از جمله شهرهايي است كه در جنوب ايران و در حاشيه شمالي خليج فارس قرار دارد.

5. آيا در اين مناطق كشاورزي بيشتر رونق دارد يا ماهيگيري و تجارت دريايي؟

در اين مناطق بدليل شرايط خاص آب و هوايي، كشاورزي هم انجام مي شود و بعضي محصولات مانند خرما و( ساير محصولات گرمسيري) بدست مي آيد. اما به جهت وجود درياي عمان و خليج فارس، حمل و نقل با كشتي و صيد و ماهيگيري از رونق بيشتري برخوردار است.

6. آيا از آب هاي اين ناحيه مي توان به ساير آبهاي كره زمين راه يافت؟

بله، خليج فارس و درياي عمان به آبهاي اقيانوس هند و ساير آب هاي كره زمين مرتبط هستند و مردم مي توانند با ساير نقاط و كشورها، رابطه تجاري و اقتصادي داشته باشند.


سرزمين هاي داخلي

در فاصله بين دو رشته كوه البرز و زاگرس، ناحيه وسيعي وجود دارد كه داراي آب و هواي گرم و خشك است. به همين دليل، جمعيت در اين ناحيه از بقيه نواحي ايران كمتر است. البته در كناره هاي اين ناحيه شهرهاي پرجمعيت و مهمي وجود دارد.
در اين ناحيه يعني سرزمين هاي داخلي ايران، فاصله شهرها و روستاها از هم زياد است و انسان ها در هر مكاني كه در آنجا آب وجود داشته باشد، در همانجا ساكن شده اند.

سئوالات بخش 14:

1. مشخص كنيد كه از نظر موقعيت جغرافيايي، سرزمين هاي داخلي در كجا قرار دارند؟

در فاصله بين دو رشته كوه البرز و زاگرس يعني از نواحي شمال ايران به طرف غرب و جنوب غربي ايران.

2. مناطق و سرزمين هاي هموار داخلي از چه آب و هوايي برخوردارند؟

آب و هواي گرم و خشك و بارندگي كم.

3.آيا در نواحي كه آب و هواي گرم و خشك دارد، جمعيت زيادي را مي توان يافت؟ چرا؟

خير، چون عدم وجود آب كافي جهت مصرف و كشاورزي، و همچنين بارندگي محدود و نبودن پوشش گياهي مناسب، اين نواحي نيز معمولاً‌ كم جمعيت باقي مي مانند.

4. آيا مي توان ميان روستاها و مناطق مسكوني اين نواحي، مرز مشخصي را تعيين كرد؟

بله، بدليل اينكه در اين نواحي، جمعيت شهرها و روستاها كم است و تعداد روستاها زياد نيست، ميتوان ميان آنها مرز مشخصي را تعيين كرد.

5. در چه جاهايي از اين سرزمين ها، مي توان ساكنين و روستاها را پيدا كرد؟

در جاهايي كه آب جهت مصرف و بدست آوردن محصولات كشاورزي وجود داشته باشد.

 


 

 


موضوعات مرتبط: نمونه سوالات اجتماعی جدیدالتالیف
[ پنجشنبه یازدهم فروردین ۱۳۹۰ ] [ ۱۸:۱۵ بعد از ظهر ] [ سیدجوادتزرقی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ